Vrijheid,
Op ieder zelf gekozen tijdstip,
Mag je gaan waar jij heen wilt.
Of rusten daar waar je graag bent.

icon Home

Op een dag

Op een dag zullen we het maken:
het vaderland van onze dromen

van de gevangenis
een ziekenhuis maken
van het verbanningsoord
een universiteit maken
van de gevangenen
werkende mannen en vrouwen maken

in plaats van angst en pijn
zullen liederen klinken
in plaats van dodelijke kogels
zullen mussen vliegen,
zweven boven een fontein
en spelen
met de kinderen van de kleuterschool

(anoniem, Soedan)

Amnesty International
werkgroep 399
Regio Oldambt

logo CBF

Disclaimer & Copyright Note

Privacy & Cookies

De Werkgroep Amnesty Oldambt

Amnesty International is al heel wat jaren actief in het Oldambt.
Onze werkgroep bestaat op dit moment uit 5 actieve en bevlogen mensen.
Daarnaast kunnen wij een beroep doen op een aantal zgn. "flexwerkers".
Die helpen ons bij de uitvoering van onze acties.
Als werkgroep komen we een aantal keren per jaar bij elkaar om de acties voor te bereiden. We vergaderen dan meestal bij een van onze leden in Winschoten.

Op 5 mei zijn wij met een informatie- en verkoopstand aanwezig op het bevrijdingsfestival in Winschoten.
In het tweede weekend in juli zijn wij aanwezig op het Festival Hongerige Wolf.
In september doen wij mee met een estafetteteam aan de RUN in Winschoten.
In december, rond de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december), doen wij mee met de "Schrijfmarathon". Daarnaast verkopen wij dan producten en kerstkaarten.
Diverse Kerken in Oost Groningen doen mee aan deze schrijfmarathon en samen schrijven wij dan een groot aantal brieven.
In maart is de jaarlijkse collecte voor Amnesty International. Een groot aantal collectanten gaat dan voor Amnesty op stap.
Daarnaast wordt iedere 2 maanden een schrijfactie gehouden. Onze schrijfabonnees ontvangen dan een voorbeeldbrief die verstuurd kan worden. In deze brieven worden regeringen opgeroepen gewetensgevangenen vrij te laten of mensenrechten te verbeteren.

Al met al blijven we actief om ons daarmee in te zetten voor de vrijheid.
Wel zijn we op zoek naar mensen die bereid zijn onze werkgroep te versterken.
Met elkaar de schouders eronder zetten. Dat werkt motiverend en het vermindert de werkdruk van de leden.

Top