Vrijheid,
Op ieder zelf gekozen tijdstip,
Mag je gaan waar jij heen wilt.
Of rusten daar waar je graag bent.

icon Home

Op een dag

Op een dag zullen we het maken:
het vaderland van onze dromen

van de gevangenis
een ziekenhuis maken
van het verbanningsoord
een universiteit maken
van de gevangenen
werkende mannen en vrouwen maken

in plaats van angst en pijn
zullen liederen klinken
in plaats van dodelijke kogels
zullen mussen vliegen,
zweven boven een fontein
en spelen
met de kinderen van de kleuterschool

(anoniem, Soedan)

Amnesty International
werkgroep 399
Regio Oldambt

logo CBF

Disclaimer & Copyright Note

Privacy & Cookies

Over Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft.
Zij doet onderzoek en voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty Oldambt, voorheen ook wel Amnesty Winschoten, heeft in haar gebied ongeveer 300 leden. Een aantal hiervan, de zogenaamde actieve leden, vormen samen de werkgroep die genoemde doelstelling van Amnesty International probeert uit te voeren.

Aan de hand van acties en materiaal dat aangeleverd wordt door Amnesty International, vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, komt er een jaarplanning tot stand. De werkgroep maakt dan keuzes over wanneer, waar en door wie er wat gedaan gaat worden. Ook wordt er soms ingespeeld op een crisis-situatie d.m.v. een schrijf-, mail- of sms actie.

Kaarsen van Amnesty zijn te koop in de Natuurwinkel te Winschoten. Dat is aan de Venne 7b-9 te Winschoten, waar men in de decembermaand ook kerstkaarten kan kopen. Een deel van de winst is voor het actiewerk bestemd.

Naast de algemene activiteiten hebben verschillende groepsleden een "eigen" stukje onder hun hoede. Wat dit inhoudt is onder de diverse "knoppen" van het bovenstaande menu te lezen.

Top