Vrijheid,
Op ieder zelf gekozen tijdstip,
Mag je gaan waar jij heen wilt.
Of rusten daar waar je graag bent.

icon Home

Op een dag

Op een dag zullen we het maken:
het vaderland van onze dromen

van de gevangenis
een ziekenhuis maken
van het verbanningsoord
een universiteit maken
van de gevangenen
werkende mannen en vrouwen maken

in plaats van angst en pijn
zullen liederen klinken
in plaats van dodelijke kogels
zullen mussen vliegen,
zweven boven een fontein
en spelen
met de kinderen van de kleuterschool

(anoniem, Soedan)

Amnesty International
werkgroep 399
Regio Oldambt

logo CBF

Disclaimer & Copyright Note

Privacy & Cookies

Jaarverslag 2021 van de Werkgroep Amnesty Oldambt (groep 399)


Ook 2021 stond helaas in het teken van de COVID 19 pandemie. Veel activiteiten konden geen doorgang vinden. Zo werden bijvoorbeeld de activiteiten op het bevrijdingsfestival geannuleerd.

De collecteweek in maart is, vanwege de aangescherpte beperkende maatregelen, alleen digitaal gehouden.

Op 11 september ging de RUN van Winschoten wel door. Er heeft een enthousiast team van Amnesty lopers deelgenomen aan de RUN. Ook stond onze werkgroep hierdoor weer even "op de kaart" in onze regio.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen zijn in oktober de politieke partijen in Oldambt door ons schriftelijk benaderd. We hebben de politieke partijen verzocht om een bijdrage te leveren aan het waarborgen van de mensenrechten in de gemeente Oldambt. Bijgevoegd was een handreiking, welke gebruikt kon worden om de mensenrechten op de politieke agenda te zetten in de gemeente Oldambt.

Rond 10 december, de dag van de Rechten van de Mens, zijn er in diverse Kerken petitielijsten rond gegaan, waarop 243 handtekeningen zijn geplaatst. De traditionele andere activiteiten rond 10 december moesten helaas worden geannuleerd.

In 2021 zijn, ondanks alle beperkingen vanwege COVID 19, door de vaste schrijvers van onze regio weer tal van brieven geschreven. Druk op regeringen blijft immers hard nodig.

Top